Български  |   Русский

МОЩИТЕ НА СВЕТИ ЛУКА КРИМСКИ И СИМФЕРАПОЛСКИ

Свети Лука Кримски и Симферополски е покровител на цялата медицинска наука и свързаните с нея естествени науки, в най-голяма степен хирургията.Молитвата пред мощите на свети Лука Кримски и Симферополски помага на лекарите преди тежки операции, както и на болните, на които предстои хирургическа операция. Молитвата пред светеца помага и при различни житейски случаи. Как помагат светите мощи? Св.Лука Кримски помага при хирургически операции, понеже в земния си път св.Лука бил великолепен диагностик и хирург. Също така молитвата защитава от всякакви събития, общи за човешкия живот: към него се обръщат за укрепване на християнската вяра, за почит на родителите към децата. […]

Виж галерията

СВЕТИ МОЩИ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ВАРТОЛОМЕЙ

СВ. ВАРТОЛОМЕЙ

Свети апостол Вартоломей се смята от някои църковни историци за едно и също лице с Натанаил, когото апостол Филип довел при Иисус Христос. Вартоломей бил в числото на Дванадесетте апостоли, които вървели подир Иисуса Христа и на които Господ дал сила да изцерява болести и да правят чудеса чрез Неговото име. След слизането на Светия Дух, когато апостолите тръгнали да проповядват Евангелието, на Вартоломей се паднал жребият да отиде в източните страни, където отишъл и апостол Филип. Веднъж, когато те проповядвали отделно в градовете на Мала Азия, Вартоломей получил откровение, че Филип търпи притеснения и оскърбления, и Господ му заповядал […]

Виж галерията

МОЩИ НА СВЕТИ АПОСТОЛ И ЕВАНГЕЛИСТ МАТЕЙ МИТАР

СВ. МАТЕЙ МИТАР

В св. Евангелие (Мат. 9:9; Марк. 2:14) се разказва, че Иисус Христос, след като изцерил парализирания, отишъл към Тивериадското езеро, недалеч от Капернаум. Той се спрял на онова място, където събирали данъци. Като видял там митаря Матей, казал му: „Върви след мене!“ Длъжността митар, или събирач на данъци, била в голямо презрение у юдеите, понеже митарят събирал данъци от божия народ за езическото римско правителство. Митарите, освен това, били твърде користолюбиви люде. Когато Йоан Кръстител проповядвал на човеците покаяние и митарите заедно с другите идвали при него да питат какво трябва да направят, за да получат царството небесно, Предтеча им […]

Виж галерията