Български  |   Русский

АПЕЛ В МИГА НА ТРУДНОСТ

март 22, 2020

С изграждането и освещаването на един православен храм не завършва едно добро дело в името на Христа, напротив то тогава именно започва. Храма не е само място за богослужение, за всекидневна среща с Бога. Православният храм е организъм в който човек след човек, се оформя общност която се превръща с любовта, неуморният труд на свещеника и благодатта на Духа Светий в жив организъм. Организъм който живее и твори осъзната и действенна вяра във все по обездуховения свят в който всички ние живеем.

Православната общността е своеобразен дом, в който всичко се случва с много любов и духовна отговорност. Осъзнаваме че времето в което живеем е трудно, и всичко което сторим със слабата си действенна вяра ще е от полза, за човека изпаднал в нищета или невъзможност, правейки това в името на Бога и неговата правда, която сме призвани да благовестим.

Спонтанно от сърцата си, и подкрепено с доводите на разума ни тръгнахме по пътя на добротворството, осъзнавайки че това не е леко и просто занимание. Особено сега. Особено когато не просто нямаш подкрепа, а когато  „ подкрепата“ се изразява единствено във  вреда, от хора които не разбират нито смисъла на вярата, нито смисъла на духовното служение, а търсят само институционалната псевдо-легитимност.

Нашият път може и да изглежда в очите на някого доста наивен, но за нас е важно как изглежда това което правим в очите на Бога. Защото знаем Неговия призив : „ Комуто от тия най-малките сте го сторили, все едно Мене сте го сторили“.

Вярваме че това което правим е част от същинският смисъл на нашата вяра. Храната която осигуряваме на бедни и изпаднали до крайна същност хора, с една единствена цел : Да  проповядваме Божията действена любов в света. Независимо как той се променя и изкривява.

Храната която осигуряваме ежеседмично на тези страдалци е микроскопична частица добро, във великия градеж на Църквата Христова.

Правейки това разбрахме че то помага на цялата общност, обединявайки я, карайки я да гради своята най-истинска история, в името на Бога и неговата Църква.

Материална помощ винаги ни е нужна, но важно е това което даваме да е в името на Бога и неговото спасително дело в света който живеем.

В този труден момент, обявената епидемия  създаде допълнителна усложненост.

Който от вас, четящите това би искал и може да помогне за на нас в това трудно дело, може да го стори.

В името на Бога и човешката доброта очакваме помощта!

 

За дарения по банков път можете да ползвате двете сметки:

 

За дарения в лева:

IBAN : BG70STSA93000021573279

BIC: STSABGSF

Банка ДСК – ЕАД , Клон : ФЦ Пълдин

 

За дарения в евро:

IBAN: BG03STSA93000021573321

BIC: STSABGSF

Банка ДСК-ЕАД, Клон: ФЦ Пълдин