ПОСЛАНИЕ ДО ВЕРНИТЕ НА ИСТИННОТО ПРАВОСЛАВИЕ ИПБЦ ВИСШИЯТ ЦЪРКОВЕН СЪВЕТ

, , Коментарите са изключени за ПОСЛАНИЕ ДО ВЕРНИТЕ НА ИСТИННОТО ПРАВОСЛАВИЕ ИПБЦ ВИСШИЯТ ЦЪРКОВЕН СЪВЕТ

Изх. № 003 ВЦС / 2020г.

 

 


0003 ./ 08.12. 2020 год.

Висшият Църковен Съвет на Истинно Православна Българска Църква, като взе предвид извънредната епидемиологична обстановка не само в границите на България но и извън нея, осъзнавайки пастирската отговорност към своите верни които вървят по пътя на покаянието през настоящият Рождественски пост, заявява :

В основата на поста е борбата с греха чрез въздържане от храна и удоволствия. Именно въздържанието е важно, а не изнемогата на тялото, особено когато условията на живот се намират в особена или извънредна обстановка, затова всеки трябва да съизмери своите сили, своята подготовка и готовност да пости с правилата за спазване на постите. Във никакъв случай поста не трябва да създава състояние на допълнително увреждане здравето на човек, както и да създава трудност на болни и немощни хора да достигнат до Христа чрез приемане на Св.Тайни.

Като най-явна проява на духовна борба, постът е трудно дело, което изисква желание, усилия и голямо търпение. По време на постенето изникват най-неочаквани и всевъзможни трудности, целящи отказ от него: подигравки от околните, упреци срещу поста и убеждаване от страна на маловерни, медици, че той е излишен или пък вреди за здравето точно в този извънреден период на пандемия; въвличане в открито богохулни спорове и др.

Висшият Църковен Съвет на ИПБЦ осъзнава че видимата част на поста не е единствената негова страна, важна е и духовната вътрешна страна, както и да се съобразим със времето и обкръжаващата среда в която живеят православните християни.

В своя пастирски дълг към верните Висшият Църковен съвет взе следните решения които и обявява на своите верни- истинно православни християни както следва:

1. По време на Рождественският пост (2020 г.- 2021 г.) се разрешава консумацията на риба от датата на издаване на настоящото решение, а именно от 08.12.2020 год. до 02.01.2021 (Игнажден), с изключение на дните сряда и петък в този период.

2. Поради ситуацията, породена от пандемията, се дава благословение, по правилата на икономията, съобразено с енорийските свещеници, разрешава на вярващите да използват млечни продукти и да не им се създава пречки да приемат св. Причастие.

3. Разпорежа се с благословение на енорийските свещеници, верните да четат в този период заедно с домашното молитвено правило следните катизми: Катизма 10, Катизма 17, Катизма 3

4. Задължително постни остават дните : сряда и петък по време на целия пост.

Настоящото Решение за се прочете от църковния амвон и с него да се запознаят вярващите братя и сестри, истинно православни християни.

ПО БОЖИЯ МИЛОСТ

МИТРОПОЛИТ МЕСЕМВРИЙСКИ

Г-н, Г-н + С Е Р Г И Й / П /

Висш Църковен Съвет
Истинно Православна Българска Църква
08.12.2020 от Р.Х.
(Св. Климент Охридски Чудотворец)