НЕДЕЛЯ МЕСОПУСТНА

, , Коментарите са изключени за НЕДЕЛЯ МЕСОПУСТНА

В утрото на неделният ден (НЕДЕЛЯ МЕСОПУСТНА ) 06.03.2016 год., в храм „Света Матрона Московска“ гр.Пловдив, бе отслужена Света Божествена Литургия.

В ранното неделно утро множество изпълни храма за да бъде участник не само на Божествената Света Трапеза, но и да се потопи в Евангелското благовестие.

На този ден Църквата напомня Съда на всички хора, които ще застанат пред Божия трон в деня, когато Христос отново ще се върне в славата Си.

Бе прочетено евангелие от Матея:

 

„А кога дойде Син Човеческий в славата Си, и всички свети Ангели с Него, тогава ще седне на престола на славата Си, и ще се съберат пред Него всички народи; и ще отдели едни от други, както пастир отлъчва овци от кози; и ще постави овците от дясната Си страна, а козите – от лявата.

Тогава Царят ще каже на ония, които са от дясната Му страна: дойдете вие, благословените на Отца Ми, наследете царството, приготвено вам от създание мира; защото гладен бях, и Ми дадохте да ям; жаден бях, и Ме напоихте; странник бях, и Ме прибрахте; гол бях, и Ме облякохте; болен бях, и Ме посетихте; в тъмница бях, и Ме споходихте.

Тогава праведниците ще Му отговорят и кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, и нахранихме, или жаден, и напоихме? Кога Те видяхме странник, и прибрахме, или гол, и облякохме? Кога Те видяхме болен, или в тъмница, и Те споходихме?

А Царят ще им отговори и каже: истина ви казвам: доколкото сте сторили това на едного от тия Мои най-малки братя, Мене сте го сторили.

Тогава ще каже и на ония, които са от лява страна: идете от Мене, проклети, в огън вечний, приготвен за дявола и неговите ангели; защото гладен бях, и не Ми дадохте да ям; жаден бях, и не Ме напоихте; странник бях, и не Ме прибрахте; гол бях, и не Ме облякохте; болен и в тъмница, и не Ме споходихте.

Тогава и те ще Му отговорят и кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница, и не Ти послужихме?

Тогава ще им отговори и каже: истина ви казвам: доколкото не сте сторили това на едного от тия най-малките, и Мене не сте го сторили.

И тия ще отидат във вечна мъка, а праведниците – в живот вечен.“

                                                                                           (Ев. Мат. 25:31-46.)

     След Светата Литургия отново живо затрогващо слово заля храма. Предстоятеля стопли сърцата дори на онези които влязоха в самия край на богослужението в храма. Сълзи на очи и радост от пастирското напътствие докоснало сърцата се видя в множеството.

След Света Литургия храма даде братска трапеза – риба и други храни за да се спази правилото за последно ядене на месо преди началото на Св.Четиридесятница. Бе отделена храна и за бедни хора в енорията.